GED

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GED

GED คืออะไร

GED คือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับม. ปลาย (High School) ในสหรัฐอเมริกา มีข้อสอบทั้งสิ้น 5 วิชา หากสอบผ่านทั้งหมดสามารถนำผลสอบ GED ไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยสามารถสอบ GED ได้หากมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ตามกฎที่เพิ่งประกาศเมื่อช่วงปลายปี 2014 อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มีอายุช่วง 16-17 ปีจะต้องให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารอนุญาตให้ทำการสอบ (Consent Form) เสียก่อน ข้อดีของการสอบ GED คือผู้สอบไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ใครๆก็สอบได้) ค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ $50 ต่อวิชา ที่สำคัญคือการสอบ GED มีเปิดสอบตลอดทั้งปีและทราบผลการสอบทันที (ยกเว้นวิชา Writing ที่รอผลสอบประมาณ 2 วัน) ทำให้ผู้สอบสามารถสอบผ่านได้ในระยะเวลาไม่นานนักหากมีการเตรียมตัวสอบที่ดีพอ

รู้หรือไม่ ? การสอบ GED

1. การสอบ GED เป็นแบบ Multiple Choice เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นวิชา Writing ที่มีการเขียน Essay ด้วย
2. หากจะสอบ GED ให้ผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 ในแต่ละวิชา (คะแนนเต็มในแต่ละวิชาคือ 800) และคะแนนรวม 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน
3. จากสถิติกว่า 14 ปีของ aims วิชาที่นักเรียนไทยมักจะทำคะแนนได้ค่อนข้างดีคือ Mathematics และ Science ส่วนวิชาที่ยากที่สุดคือ Reading ที่ชนะ Writing ไป
4. ค่าสอบ GED คือวิชาละ $50
5. เมื่อสอบผ่านจะได้เอกสาร 2 อย่างคือ Transcript และ Diploma ซึ่งต้องนำเอกสารทั้งสองนี้ไปใช้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิ 

 

สอบ GED ไปเพื่ออะไร

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา หากสอบผ่านครบทั้งหมดจะได้รับใบคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Diploma) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยให้การรับรองว่ามีเนื้อหาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้

 

สอบ GED ผ่านแล้วสามารถนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหม

เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วถือว่าผู้สอบผ่านมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรม.ปลายของไทย แต่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะต้องการคุณสมบัติอื่นๆด้วย ในกรณีที่ต้องการยื่นสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย มักจะต้องยื่นผลสอบวิชาวิชาภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อทดสอบ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย เช่น SAT, CU-AAT, MUIC แต่หากยื่นสมัครหลักสูตรไทยในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องสอบวิชาต่างๆ เช่น GAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET แต่การสอบผ่าน GED ทำให้นักเรียนมีสิทธิสอบวิชาต่างๆเหล่านี้แม้จะยังไม่ได้เป็นนักเรียนม.6 ก็ตาม (ทำให้มีโอกาสเห็นข้อสอบก่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกัน) กล่าวโดยสรุปคือ GED เป็น “ส่วนประกอบที่สำคัญ” หรือ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (เร็วกว่าคนอื่น) เพราะ GED สามารถสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจใช้เวลาเพียง 1 เดือนในการเตรียมตัวและสอบ GED จนผ่าน หากต้องการทราบกระบวนการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยใดต้องการผลสอบวิชาใดบ้าง

 

เนื้อหาของข้อสอบ GED

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ดังต่อไปนี้
1. Language Arts, Reading
2. Language Arts, Writing
3. Mathematics
4. Science

5. Social Studies


การสอบ GED ให้ผ่านตามเกณฑ์นั้นมีเงื่อนไข 2 ข้อคือ (1) ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 410 คะแนนขึ้นไปต่อวิชา (จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน) (2) คะแนนรวมทั้ง 5 วิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน นักเรียนสามารถสอบใหม่ได้ (ไม่ว่าจะได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์แต่อยากได้คะแนนสูงขึ้น) อย่างไรก็ตาม มีกฎเกี่ยวกับการสอบใหม่ที่ควรทราบดังนี้
1. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สองและสาม สามารถทำได้หลังจากสอบครั้งที่แล้วไปไม่ต่ำกว่า 1 วัน
2. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สี่เป็นต้นไป วันที่สอบใหม่จะต้องเว้นห่างวันสอบครั้งที่แล้วไม่ต่ำกว่า 60 วัน
3. ในกรณีที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง (หรือตกมากกว่า 1 วิชา) เมื่อสอบซ่อม ให้สอบเฉพาะวิชาที่สอบตก ไม่จำเป็นต้องสอบใหม่ทั้งหมด

Subject Fee Duration
 Mathematics $50 102 minutes
 Science $50 85 minutes
 Social Studies $50 75 minutes
 Language Arts, Reading $50 70 minutes
 Language Arts, Writing $50 145 minutes

 


ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED

การสอบ GED มีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าสอบวิชาละ $50 โดยหากผู้สอบสามารถสอบผ่านได้ในการสอบครั้งแรกของแต่ละวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ $250
2. ค่าเอกสาร Transcript $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
3. ค่าเอกสาร Diploma $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน


ช่วงเวลาในการสอบ GED

 

 


การเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GED ในปี 2014

จากประกาศเดิมของทาง GED Testing Service ที่แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ GED ในปี 2014 โดยมีผลให้คะแนนสอบเดิมไม่สามารถรวมกับคะแนนใหม่ รวมถึงระบบคะแนน เนื้อหาข้อสอบ ตลอดจนค่าสอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั้น ล่าสุดในประเทศไทยยังใช้ระบบการสอบแบบเดิม (คะแนนเต็มวิชาละ 800/ สอบ 5 วิชา/ ค่าสอบวิชาละ $50) หรือในการสมัครสอบใน www.ged.com จะใช้ชื่อว่า 2002 series มีเพียงสหรัฐอเมริกาที่ใช้ระบบใหม่หรือ 2014 series


 

สิ่งที่ควรทราบในการสอบ GED

1. สถานที่ในการจัดสอบในประเทศไทยมีอยู่ 3 แห่งคือ
1.1 The Enterprise Resources Training Co.Ltd. ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 718 1599
1.2 Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 664 3563
1.3 Movaci Technology 420/11-13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 920 555

2. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง/เทียบวุฒิการศึกษาสำหรับประเทศไทยคือ กองเทียบวุฒิ (ตึกหน้าข้างสระน้ำ) กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 288 5790-1 (ปัจจุบันสามารถนำใบ GED Diploma และ Transcript ที่ออกโดย Maine Department of Education, Mississippi และ District of Columbia ไปสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องไปเทียบวุฒิ)

3. ผู้สอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ

4. ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปแสดงตัวเวลาสอบ

5. ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามผู้สอบนำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •