>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

คอร์ส SAT II ของเราเรียนเเบบเรียลไทม์ LearnSpace

คอร์ส SAT Private เป็นคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจนถึงนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ในคอร์สนี้นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ ตามตารางที่ตัวเองต้องการ โดยการแจ้งวันและเวลาที่สะดวก จึงเหมาะกับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนตามตารางเรียนที่สถาบันกำหนดเเละเรียนสดออนไลน์ได้ 100%

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา)จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนทางออนไลน์ได้


ข้อมูล SAT II

QUESTLANGAUGE คือผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทย พิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียน SAT ที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 คน คอร์สเรียน SAT ที่เราได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางกันอย่างต่อเนื่อง และน้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของเควส

 

 

SAT II คืออะไร ?

 

SAT (Subject Tests)

 

SAT (subject tests) เป็นข้อสอบวัดความถนัดในเชิงลึกของแต่ละวิชาซึ่งมาจาก5กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. วิชาอังกฤษ (English: Literature)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (History: US History/World History)
3. ภาษา (Languages)
4. คณิตศาสตร์ (Math: Math Level 1/Math Level 2)
5. วิทยาศาสตร์ (Science: Physics/Chemistry/Biology)

 
โดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศจะกำหนดเงื่อนไขการยื่นผลคะแนน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้ผลคะแนน SAT (Subject Test) ของวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้ยื่นผลคะแนนของวิชาเคมีหรือชีวะ

***คะแนนเต็มของ SAT (Subject Test) คือ 800 คะแนน

***การสอบ SAT (Subject Tests) จะถูกจัดขึ้น 5 ครั้งต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

การเรียน SAT (Subject Tests) 

 

คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ที่ทางสถาบันวางแผนไว้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควบคู่ไปกับการเรียนวิธีตอบคำถามเชิงลึกของวิชานั้นๆและรูปแบบคำถามที่หลากหลายที่เจอในข้อสอบ ทางสถาบันได้ออกแบบคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) เพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละคอร์สเต็มของการเรียน SAT (Subject Tests) มีดังนี้

 • คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) – 30 ชั่วโมง

รายวิชา SAT Subject Tests  เปิดสอนมีดังนี้

 

1. Math Level 1
2. Math Level 2
3. Physics
4. Chemistry
5. Biology E/M
6. Literature
7. U.S. History
8. World History

***ในส่วนของการเรียน SAT subject tests นั้น น้องๆสามารถติดต่อจัดคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนเป็นคู่ จับกลุ่มมาเอง หรือเรียนกลุ่มที่สถาบันจัดไว้

CHECK ADMISSION INFORMATION

SAT II

SAT Subject Tests หรือ SAT II เป็นการสอบวิชาเฉพาะทาง ที่จำเป็นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น

Mathematics (ในระดับที่ลึกกว่าใน SAT ปกติ)
Physics
Chemistry
Biology

 

ผลสอบ SAT Subject Tests นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง
ผลสอบ SAT Subject Tests สามารถนำไปยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติในไทยได้หลายหลักสูตร เช่น ISE (จุฬาฯ) BSAC (จุฬาฯ) TEP/ TEPE (ธรรมศาสตร์)

สอบที่ไหน
การสอบ SAT Subject Tests จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

เนื้อหารายวิชา

SAT II หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ SAT Subject Test เป็นการสอบวิชาเฉพาะทางที่จำเป็นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น Mathematics (ในระดับที่ยากกว่าใน SAT I), Physics, Chemistry, Biology เป็นต้น โดยข้อสอบ SAT II ในวิชาข้างต้นจะให้เวลาทำในแต่ละวิชาเพียง 60 นาทีเท่านั้นและคำถามจะเป็นแบบ Multiple Choice 

 

ผลสอบ SAT II นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

ผลสอบ SAT II สามารถนำไปยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติในไทยได้หลายหลักสูตร เช่น ISE จุฬาฯ  BSAC จุฬาฯ  TEP/ TEPE ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ SAT II

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ SAT II คือ College Board โดยการสมัครแต่ละครั้งจะเสียค่าสมัคร $26 บวกกับค่าสอบนอกสหรัฐอเมริกา $53 และเพิ่มอีก $18 หากต้องการสอบมากกว่า 1 วิชา เช่น สมัครสอบ SAT II 3 วิชา จะเสียค่าธรรมเนียม $26 + $53 + $18 + $18 + $18 = $133

การสอบแต่ละรอบจะสอบ SAT II ได้มากที่สุด 3 วิชา และหากมีการสอบ SAT II ในรอบสอบนั้นจะไม่สามารถสอบ SAT I ได้

การสอบ SAT II จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

   1 Bangkok Pattana International School
   2 British Columbia International School Bangkok
   3 Concordian International School
   4 Harrow International School
   5 International Community School of Bangkok
   6 Keerapat International School
   7 KIS International School
   8 New International School of Thailand
   9 Ruamrudee International School
   10 Thai-Chinese International School
   11 Wells International School

 

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด

   1 British International School, Phuket
   2 International School Eastern Seaboard (Burapha Golf Club), Chonburi
   3 Chiang Mai International School, Chiang Mai
   4 Lanna International School in Chiang Mai, Chiang Mai
   5 Pream Tinsulanonda International School, Chiang Mai
   6 QSI International School of Phuket

 

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270
02-115-0889 LINEID: questclub

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

QUEST ELITE

สาขาสีลม 139 ถนน ปัน, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เดิน 5 นาที BTS สุรศักดิ์
095-872-9633 LINEID: @questlanguage

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •