>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: Talking about the past
 • - Unit 2: Different culture
 • - Unit 3: Getting Around
 • - Unit 4: Eating and drinking
 • - Unit 5: Personal plans

What will I learn?

 • - Reading and writing about past events and life stories
 • - Talking about past events and life stories
 • - Socialising at a party
 • - Reading about customs and lifestyles in different countries
 • - Reading about customs and lifestyles in different countries
 • - Reading about customs and lifestyles in different countries
 • - Writing about customs, celebrations and lifestyles in your own country
 • - Comparing customs and lifestyles in different countries
 • - Writing a letter
 • - Using transport - reading, speaking and listening
 • - Booking and boarding a flight
 • - Using tag questions
 • - Reading about travel and entertainment activities
 • - Making suggestions
 • - Planning trips and excursions
 • - Making and responding to a complaint
 • - Ordering food in a café or restaurant
 • - Talking about and comparing meals and food habits in different countries
 • - Reading a recipe
 • - Explaining how to prepare a meal
 • - Reading advice on health and fitness
 • - Talking about immediate and longer-term plans
 • - Making and responding to invitations

How will I learn?

You will learn through doing Computer Activities and you will have a teacher to help you. You can:

 • - Do exercises on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - About 10 hours per week for 10 weeks

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - You can print any page to help you do a quiz activity.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - Read what your classmates write. Write to your classmates and your teacher. This helps you learn English and enjoy your course.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How can I go to Level 3?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Do the Progress Test (print only)
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 3

See Your Teacher activities

- There are a number of activities in this course that require students to see their teacher for more information about how to do the activity. These activities are all marked with the banner below:

These activities can be:

 

 • - Writing activities
 • - Discussions
 • - Surveys
 • - Group activities

 

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •