>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: The media
 • - Unit 2: Keeping
 • - Unit 3: Dreams and plans
 • - Unit 4: What happened?
 • - Unit 5: Art and culture

What will I learn?

 • - Understanding radio news, interviews and weather reports
 • - Understanding newspaper articles and magazine articles and interviews
 • - Reading notices, online entertainment guides and websites
 • - Reading a historical account and an art gallery catalogue
 • - Reading and writing an email
 • - Reading a letter asking for advice and writing a letter giving advice
 • - Reading and writing a personal narrative
 • - Reading and retelling a folk tale
 • - Understanding an anecdote
 • - Explaining and demonstrating a practical skill
 • - Understanding plans and discussions about a trip
 • - Understanding, talking and writing about future plans, hopes and predictions
 • - Describing changed plans
 • - Asking and giving opinions
 • - Describing objects
 • - Describing emotions
 • - Intonation in questions
 • - Working with verbs and tenses: present perfect continuous, future continuous, past perfect, zero conditional, second conditional
 • - Working with clauses: relative clauses, non-finite clauses, adverbial clauses of concession and manner, adverbial clauses of place
 • - Direct and indirect speech and reported questions
 • - Possessives
 • - Forming tag questions in past tenses
 • - The impersonal 'it'

How will I learn?

You will learn through doing Computer Activities and you will have a teacher to help you. You can:

 • - Do exercises on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - About 10 hours per week for 10 weeks

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - You can print any page to help you do a quiz activity.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - Read what your classmates write. Write to your classmates and your teacher. This helps you learn English and enjoy your course.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How can I go to Level 5?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Do the Progress Test (print only)
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 5

See Your Teacher activities

- See your teacher about how to do this activity

These activities can be:

 

 • - Writing activities
 • - Discussions
 • - Surveys
 • - Group activities

 

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •