919

IELTS

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1228

GED

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
566

SAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IMG_3678

CU-AAT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
IMG_2919

CU-TEP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
4693

TU-GET

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1888

IP-EP-MLP

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

        เรียนเสริม และเข้าใจจากพื้นฐานวิชา IP และ EP ได้มาตราฐานจาก สหรัฐอเมริกา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1691

STEM Math

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

        คณิตศาสตร์สําหรับเด็กจากประเทศสิงคโปร์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1060

Phonics-Vocab

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

        แก้ปัญหา อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก อ่านไม่มั่นใจ สําเนียงไม่ใช

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •