MUIDS

Posted on Posted in Uncategorized

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

MUID

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School ;MUIDS)  เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนโรงเรียนนานาชาติทั่วไป มีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และยังมีการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เข้ามาด้วย เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เรียนจบจาก MUIDS สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ หรือแม้แต่กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

MUIDS มีการเรียนการสอนอย่างไร

MUIDS จะมีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักที่มีความจำเป็น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเรียน เช่น รายวิชาเกี่ยวธุรกิจ แพทย์ เป็นต้น สำหรับหลักสูตร Advanced Placement (AP) ก็ยังคงมีเช่นกัน

เมื่อจบปีการศึกษาแต่ละปี ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่า “Week Without Walls” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เสมือนจริงที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการนำความรู้จากห้องเรียนมาใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวนั่นเอง

 

ครูที่สอนเป็นชาวต่างชาติสินทั้งหมดเลยหรือไม่

ครูผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, อินเดีย, จีน, เม็กซิโก, และบังคลาเทศ ซึ่งกว่าร้อยละห้าสิบจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี

 

โรงเรียนมีเครื่องแบบ (uniforms)ประจำโรงเรียนหรือไม่

MUIDS เป็นโรงเรียนที่มีเครื่องแบบ (uniforms) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน ทั้งชุดนักเรียนปกติและชุดที่ใส่สำหรับเรียนพลศึกษา ซึ่งสามารถศึกษารูปแบบได้จากเว็บไซต์ของ MUIDS ได้โดยตรง

 

หากอยากเรียนที่ MUIDS ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเรียนที่ MUIDS จะต้องผ่านการจัดสอบของทางโรงเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ TOEFL Exam ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ,ข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า Essay Writing, MAP Test ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  และสุดท้ายคือการสอบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบทั้งหมดนี้จะแบ่งทดสอบเป็น 2 วัน วันแรกน้องๆจะได้สอบ TOEFL Exam และ Essay Writing ก่อน ส่วนวันที่สองจะได้สอบ MAP Test และ Interview  โดยการสอบแต่ละวิชามีเกณฑ์คะแนนการผ่าน ดังนี้ค่ะ สำหรับ TOEFL Exam จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, Essay Writing ไม่ต่ำกว่า 2.8 จาก 4 คะแนน,  MAP Test ไม่ต่ำกว่า 9 จาก 12 คะแนน และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า 2.8 จาก 4 คะแนน โดยผลที่ได้หลังจากเขารับการทดสอบดังกล่าวแล้ว จะมีทั้ง ผ่านการคัดเลือกโดยไม่ต้องลงเรียนเสริมในภาคฤดูร้อน ผ่านการคัดเลือกแบบต้องเรียนภาคฤดูร้อน และไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคะแนนของน้องๆแต่ละคนนั่นเองค่ะ

 

หากเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนมีเงื่อนไขในการจบการศึกษาอย่างไรบ้าง

ผู้ที่จะจบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ อย่างน้อย 81 หน่วยกิต มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทำโครงการสำหรับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ครบ 100 ชั่วโมง และมีการจัดทำกิจกรรมบริการชุมชน 20 ชั่วโมงต่อปี และอื่นๆที่ทางโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติม

 

ค่าเทอมของ MUIDS ประมาณเท่าไหร่ 

หากรวมค่าใช้จ่ายแบบเบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งค่าเทอมและค่าเกี่ยวเนื่องอื่นๆ จะอยู่ประมาณปีละ 550,000 บาท แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนค่ะ

 

อยากเตรียมตัวเข้า MUIDS ต้องทำอย่างไร

จากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่า การจะเข้าเรียนที่ MUIDS ต้องผ่านการทดสอบอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น TOEFL Exam, Essay Writing , MAP Test และ Interview  เรียกได้ว่าต้องเก่งรอบด้าน ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ น้องๆคนไหนที่ไม่ค่อยถนัดวิชาเหล่านี้ต้องเร่งมือหน่อยแล้วค่ะ ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้สถาบันจุฬาติวเตอร์เป็นตัวช่วยได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ เราก็มีทีมงานที่พร้อมทำให้การเตรียมตัวของน้องๆง่ายขึ้น ได้เวลาติดปีกทะยานสู่ความสำเร็จกันแล้ว ไม่ว่าน้องๆจะเป็นแบบไหน คิดเลขไม่เร็ว พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง เขียน essay ไม่เก่ง หรือ Grammar ไม่ได้ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ น้องๆเชื่อไหมว่า สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก ทางสถาบันมีคอร์สเรียนตัวต่อตัว สอนกันสดๆ ติวกันแบบเน้นๆ อ่อนตรงไหน ไม่ถนัดเรื่องอะไร ก็สามารถพัฒนาได้อย่างถูกจุด พร้อมหรือยังที่จะโบยบินไปหาความฝัน แล้วมาบินไปด้วยกันนะคะ

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270
02-115-0889 LINEID: questclub

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

QUEST ELITE

สาขาสีลม 139 ถนน ปัน, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เดิน 5 นาที BTS สุรศักดิ์
095-872-9633 LINEID: @questlanguage

Our Success