Franchise

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

The Perfect Start with Our Franchise

ประสบความสำเร็จร่วมกันกับเควสคลับ ไทยแลนด์

มาร่วมกันขยายสถาบันสอนวิชาการให้แก่เด็กๆและคนไทยเก่งระดับอินเตอร์ด้วยกัน
เพราะเราต้องการให้คนเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด
เมื่อทำงานด้วยกัน คุณสามารถเลือกทำอาชีพตามความฝันได้เช่น

• ครูสอนภาษาอังกฤษ ได้สอนพร้อมทั้งจัดตารางชีวิตตนเองอย่างอิสระ
• เจ้าของสาขาแฟรนไชส์ บริหารงานได้โดยจัดสรรเวลายืดหยุ่นได้
• คุณแม่ที่ต้องการมีกิจการมั่นคงแบ่งเบาภาระครอบครัว
• พนักงานประจำที่ต้องการมีอาชีพเสริมที่มั่นคง ใช้เวลาในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดอย่างคุ้มค่า

You are the success

คุณสมบัติผู้ลงทุน
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
มีความรักในการสอน และความเข้าใจในเด็กเล็กและผู้ปกครอง
แก้ปัญญาหาเฉพาะหน้าในสาขาต่างๆได้
มีความสนใจ และตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอดความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย
มีเวลา หรือมีตัวแทนที่เหมาะสม สามารถดูแลบริหารสาขาได้
มีเงินลงทุน พร้อมเงินหมุนเวียนประมาณ 5 แสนบาท

สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าเราเป็นแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ เควสคลับ ไทยแลนด์ สำนักงานใหญ่ ประเทศอเมริกา เราดูแลพาร์ทเนอร์ของเราอย่างดี มีข้อมูลและสื่อต่างๆอัพเดททันสมัยให้ตลอด ช่วยด้านการตลาดและวางแผนธุรกิจ

การลงทุน
– ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchisee Fee) สัญญาการให้ใช้สิทธิ์มีอายุ 4 ปี
– ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ (Royalty Fee) คิดเป็น 15% ต่อเดือน จากรายรับการขายคอร์สเรียน (เก็บหลังจากคืนทุน)
– ค่ากองทุนการตลาดขององค์กร (Corporate Marketing Fee) คิดเป็น 2% ต่อเดือนจากรายรับการขายคอร์สเรียนก่อนหักค่าใช้จ่าย
– ผู้ประกอบการต้องหาสถานที่เอง และทาง Franchisor จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้ฟรี
– ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition, โต๊ะเรียน, เป็นต้น
– ค่าตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่
– เปิดควบคู่กับหลักสูตรอื่นๆ ได้
ระยะเวลาคืนทุน 3-4 เดือน

สิ่งที่ได้รับ
1. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และการใช้หลักสูตรในสาขาระยะเวลา 4 ปี
2. คู่มือการสอนหลักสูตร และคู่มือการปฏิบัติงานในทุกตำแหน่ง ดังนี้:
สำหรับครู :
– คู่มือครู ในแต่ละระดับ เทคนิคการสอน การนำกิจกรรม และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
– แผนการสอน และวิธีติดตามผลการเรียนของนักเรียนและวิธี พรีเซนต์ feedback ให้กับผู้ปกครอง
สำหรับผู้บริหาร :
– ระบบการบริหารและการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากบริษัทแม่ และการให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
– อบรมเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ครู และพนักงานด้วยวิสัยทัศน์ของหลักสูตร  และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
– โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์
– ระบบการจัดทำบัญชีและเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวิเคราะห์แผนการขายภายในสาขาได้อย่างต่อเนื่อง
– ระบบการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายขาย หรือผู้บริหารสาขา :
– การทำการตลาด เทคนิคการขาย การโน้มน้าวลูกค้า และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
– ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่สาขา
– ทำการตลาดประชาสัมพันธ์โรงเรียนในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ
– มีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านเว็บไซต์
– โบว์ชัวร์ 500 แผ่น
– ป้ายหน้าร้าน และโบรชัวร์

 

หลักสูตรแฟรนไชส์ของเรา

QUEST Kiddy Franchise

Kiddy Phonics คือหลักสูตรการสอนโฟนิคที่มีรากฐานมาจากอเมริกา โดยได้ปรับใช้ให้เข้ากับเด็กไทย

ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนหลายกลุ่มตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาและนักเรียนทั่วไปและหลักสูตรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นแกนกลางและเหมาะสมกับเด็กไทยให้มากที่สุด ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการเรียนโฟนิคที่ถูกต้อง คือการช่วยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยเร็วที่สุด หลักสูตร Kiddy Phonics จึงประสบความสำเร็จมากสำหรับผู้เรียนและ Franchisee เอง เพราะนักเรียนสามารถอ่านได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เรียน นอกจากนี้ นักเรียนจะช่างสังเกตการสะกดคำตามป้ายข้างทางต่างๆและอ่านคำนั้นๆออกมาเองโดยใช้หลักโฟนิคที่เรียนมาจาก Kiddy Phonics ซึ่งสร้างความพอใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง ทางบริษัทฯเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดี จะสามารถสร้างทัศนคติที่ต่อภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ซึ่งหลังจากจบหลักสูตร 6 levels ของ Kiddy Phonics แล้ว นักเรียนสามารถต่อยอดกับคอร์สภาษาอังกฤษอื่นๆของทาง

QUEST Kiddy STEM Math

Kiddy STEM คือหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนอง ความท้าทายความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

STEM หลักสูตรคณิตศาสตร์เพื่อตอบสนอง ความท้าทายความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ของตลาดโลกเเละอาชีพในศตวรรษที่ 21 นักเรียนของเราเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผสมผสาน วิทยาศาสตร์ –เทคโนโลยี-และวิศวกรรม เพื่อปูทางการเรียน EP, MEP, MLP ในระยะยาว (ไม่ฝึกนิสัยนั่งแปลโจทย์ทุกคำ) การแก้ปัญหาโจทย์ภาษาอังกฤษและถอดรหัส KEYWORDS กับครูชาวอังกฤษเเละอเมริกัน แปลงหน่วยในบริบทของคณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาภาษาอังกฤษ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์เเละภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพัฒนาทางด้าน ทักษะการคำนวณ การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา รวมถึงการพัฒนาด้าน เชาว์ปัญญา ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังรากฐานอันแข็งแกร่ง ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน ในระดับสูงๆ ต่อไป

OUR FEATURES

จุดเด็นหลักสูตรแฟรนไชส์ KIDDY

คุณภาพการเรียนรู้

พิสูจน์คุณภาพการเรียนรู้แล้วโดยสถาบันและองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ

อาจารย์เจ้าของภาษา

จัดหาอาจารย์เจ้าของภาษาให้เพื่อเน้นทักษะสนทนาแก่ผู้เรียน

คืนทุน

คืนทุนภายใน 9 - 12 เดือน ไม่ต้องจ้างอาจารย์ประจำ

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับรายได้ของประชากรในพื้นที่ของสาขานั้นๆ

ช่วยขยายกิจการ

มีระบบช่วยขยายกิจการและเพิ่มรายได้โดยจัดสอนพิเศษให้โรงเรียนใกล้เคียง

หลักสูตรและระบบ

สามารถนำหลักสูตรและระบบ ไปเปิดสอนเพิ่มเติมในสถาบันที่ดำเนินการอยู่แล้วได้

OUR WORK

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

29
1691
1878
1888
1877

QUEST Inter Exam Franchise

หลักสูตรครอบคลุมภาษาอังกฤษเเละเลขภาคอินเตอร์สําหรับการสอบเข้าเรียนต่อตรีอินเตอร์เเละต่างประเทศ IELTS and SAT

หลักสูตรที่มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ของเราเป็นนักเรียนโฮมสคูลที่มีทักษะการใช้ชีวิตที่ต่างออกไป หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพิเศษ มีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง หลักสูตร IELTS  SAT I  Essay Writing และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 100,000 บาทหรือไม่ ??

1.ชื่อเสียง QUEST LANGUAGE เป็นที่รู้จักดีในหมู่คนเรียนเตรียมสอบภาคอินเตอร์ เพราะเรียนแล้วได้ผลจริง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

2.แฟรนไชส์ QUEST LANGUAGE มีระบบการจัดอบรมให้ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจ ซึ่งทาง QUEST LANGUAGE ได้บอกขั้นตอนการพัฒนและขั้นตอนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไว้ในคู่มือแล้ว

3.QUEST LANGUAGE จะดูแลแฟรนไชส์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดอายุสัญญา

-ดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินธุรกิจขั้นต้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอด

-การตลาด ทางเรา ได้ทำการโฆษณาสร้างแบรนด์ตลอดเวลา และแนะนำให้คำปรึกษาในการทำตลาดแบบเจาะลึกสำหรับสาขาย่อย

-ให้คำแนะในการเลือกทำเลที่ตั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

4.สามารถทำธุรกิจได้ แม้ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ด้วยสูตรความสำเร็จและการลองผิดลองถูกมาระยะเวลานาน จึงรวบรวมเป็นคู่มือเพื่อถ่ายทอดแด่ผู้ซื้อแฟรนไชส์

ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้งานได้เร็วแม้ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน

5.ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทาง QUEST LANGUAGE ได้บอกเทคนิคและระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จรวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อย

 

19961240_1600618516635490_6860369506134410727_n
21728355_1665338513496823_2946672898021975814_n
tui
1228
2104

OUR CLIENTS

ตัวอย่างองค์กรที่นำไปเผยแพร่และใช้งาน

 

QUEST Virtual Academy Online Franchise

ประสบความสำเร็จร่วมกันกับ เควสคลับ ไทยแลนด์ กับแฟรนไชส์สถาบันสอนสดออนไลน์เเบบเรียลไทม์ ที่เเรกเเละที่เดียวในประเทศไทย การสอนแบบสดๆ คุณครูสามารถอธิบายและถามนักเรียนเพื่อจะได้ดูว่านักเรียนเข้าใจดีหรือยัง รวมถึงนักเรียนสามารถถามคุณครูในส่วนที่ยังไม่เข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไร เป็นการสอนเนื้อหา หรือการติวโจทย์เพื่อสอบ หรือการสอนการสนทนาภาษา ก็สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสอนสดเหมือนกับว่าครูกับนักเรียนนั่งเรียนกันแบบตัวต่อตัวในห้องเรียนกันเลยที ต้นทุนตํ่ามากกับกําไรเเละเป็นธุรกิจออนไลน์ยุค 4.0 เเบบเเท้จริง เสือติตปีกบิน

WEB CONFERENCING SYSTEM

Provide video conferencing, online presentations, webinar, and distance learning for everyone in your organization. Simple user creation and scaling accomodates an oragnization of any size.

LMS INTEGRATION

We offer LMS customization & integration services allowing clients to design an interface of their choice & enabling integration with third party systems.

CURRICULUM PLANNING

We work with clients and board members to write strategic plans that outline a sustainable academic curriculum for effective technology use across the school.

RESOURCES TRAINING

We offer comprehensive training for individuals and organizations to succeed with the potential of Educational Technology.

MACHINE LEARNING ASSESSMENT

We conduct assessment audits through the use of machine learning ecology to determine areas of improvement and readiness for digital learning.

ONLINE SCHOOL FRANCHISE

We help educational technology companies and service providers better understand how to get traction for their online products for the real-world

OUR DEMO

ABOUT US

เควส ภาษาเเละติวอินเตอร์ QUEST LANGUAGE เควสผู้นำด้านการปรึกษาและการเตรียมตัวอินเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติและต่างประเทศ ติวหลักสูตร EP และนานาชาติ โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ด้วยทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนของเควสที่เข้าหลักสูตร SAT + IELTS ของเราเอนท์ติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เเละ มหิดล ภาคอินเตอร์ 100 % มาตลอดมา LINE:questclub TEL 02-115-0889 เพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้แล้วรู้ยัง!! ID: questclub