>

หลักสูตรที่เราสอน | Courses for ClassRoom

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ LearnSpace วิดีโอคอล กับ ครูและติวเตอร์โต้ตอบกันได้ทันทีดูแลให้คำปรึกษาตลอดคลาสเรียน เพื่อการเรียนที่จะทำให้เข้าใจในหลักสูตรที่จะศึกษาได้มากยิ่งขึ้น มีการอัดวิดีโอไว้ให้ทุก Class เพื่อนำมาศึกษาหาข้อมูลย้อนหลังได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียน สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

ดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก เรียน 40 ชม. รับรองผล 6.0 + เป็นการทดสอบที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษา ครอบคลุมทักษะทางภาษา

เริ่มเรียนรุู้จากการ ออกเสียง สะกดคำ กับ Duphonisc สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการฝึกพูดสะกดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยอาจาร์ผู้สอนจากครูต่างชาติ สำหรับหนูวัยเด็กโดยเฉพาะ เรียนง่านเข้าใจง่ายผ่านทางออนไลน์กันเลย

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ  จะทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มุ้งเน้นทักษะการพูด ฟังและเขียน เพื่อเตรียมสอบ TOEFL ปูพื้นฐานไวยากรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ

ป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยด้วย IGCSE มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ เช่น กลุ่มรายวิชาด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ สังคมศาสตร์

คอร์ส General English เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ให้พร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม และในระดับ มหาวิทยาลัย 

SAT Math and Reading เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะความรู้และการใช้เหตุผลเน้นความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ (Math Test) และวิชาภาษาอังกฤษ (Passage-based Reading & Writing Test)

OUR SERVICES | เรียนออนไลน์กับเราได้อะไรบ้าง?

การเรียนออนไลน์กับเรา ทำให้การเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจเร็ว ติวเตอร์ กับนักเรียน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนสดเหมือนได้เรียนกันแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน สามารถสอบถามบทเรียนที่ไม่เข้าใจ สอบถามปัญหาในการเรียนต่างๆ ติวเตอร์ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ในทันที มีการเตรียมข้อมูลการสอนเฉพาะเจาะจงนักเรียนคนต่อคนเพื่อที่จะสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Real-Time Online Virtual Classroom

เรียนกับเราด้วยระบบการเรียนออนไลน์ สามารถสื่อสารกับ ติวเตอร์ผู้สอนในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ หรือต้องการฟังซ้ำ ได้ในทันที ทำให้การเรียนแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ได้ดี เข้าใจในเนื้อหาเร็วขึ้น

Real-Time Learning Tools

ผู้เรียนสามารถคุยถามตอบกับติวเตอร์ได้โดยตรง เรียนด้วยระบบการเรียนแบบออนไลน์ สื่อสารได้ทันที สอบถามบทเรียนได้เลย มีกระดานออนไลน์ และระบบการเรียนที่ทำให้การเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Real Native Speaker Teachers

เลือกเรียนกับติวเตอร์เจ้าของภาษา 100% จากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการสอนสูง สอนสนุก เรียนง่าย เข้าใจเร็ว ออกแบบเนื้อหาบทเรียนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Course Replay

ทุกการเรียนออนไลน์จะมีระบบบันทึกการเรียน ของนักเรียนทุกคนสามารถย้อนดูได้ไม่จำกัดตลอดอายุคอร์ส เพื่อนำไปทบทวนการเรียน หรือศึกษาให้เข้าใจในบทเรียนที่เรียนนั้นมากยิ่งขึ้น

E-Learning

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์มากขึ้น เราจึงจัดทำ ระบบ Quest Study ที่มีการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างละเอียด

Unlimited Sim-Test

สามารถทำแบบทดสอบหลังการเรียนได้เรื่อยๆและเราจะให้คำปรึกษาจนกว่าจะสอบผ่าน รับรองคุณภาพ ของแบบทดสอบ สามารถทำแบบทดสอบใหม่ได้ตลอด จนกว่าจะสอบเสร็จ

Classroom Sample | ตัวอย่างระบบการสอน

       

ผลงานของเรา | OUR SUCCESS

TALK TO US

questlineqr

CONTACT US HERE

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270

02-115-0889

info@questlanguage.com

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •