•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Webclassroom

นักเรียนสามารถเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์และพบกับการติวแบบสดๆได้กับทีมติวเตอร์  เพื่อการติวโดยเฉพาะ การติวจะเน้นความเป็นส่วนตัว เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมา โดยที่นักเรียนสามารถเลือกจำนวนเพื่อนที่จะเข้ามาเรียนด้วยกันในห้องได้และ เลือกได้ว่าอยากเรียนกับเพื่อนคนไหนบ้าง โดยในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างครูและนักเรียนจะเป็นการสนทนาโต้ตอบกันได้โดยการพิมพ์ และการพูดคุยสดๆ

การเติบโตของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างมาก สื่อออนไลน์ในปัจจุบันนั้นเริ่มมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีบทบาทต่อการสื่อสาร อย่างการรวมกลุ่มเป็นสังคมเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนได้มากการเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการหอข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ การรวมกลุ่มเป็นสังคมเฉพาะ และการใช้เป็นช่องทางในการแสดงออกต่างๆ ซึ่งการเสริมและสอดแทรกการเรียนรู้ โดยการใช้ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์นั้น เป็นการช่วยให้นักเรียนได้มีช่องทางในการติดต่อส่อสารกับอาจารย์ การเข้าถึงความรู้ต่างๆ และยังเป็นการช่วยเพิ่มฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติได้เป็นอย่างดี

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้โดย เพียงใช้ facebook connect ในห้องเรียน นักเรียนสามารถถามคำถามหรือขอคำปรึกษาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือเรื่องทั่วไป การสนทนาโต้ตอบทำได้ทั้งการพิมพ์ และการพูดคุยสดๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้รับ feedback หรือ comment เกี่ยวกับงานวิชาภาษาอังกฤษที่ตัวเองทำได้ทันที และยังได้ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยในตัว
นอกจากนี้ ห้องเรียนออนไลน์ยังสามารถแสดงภาพหรือเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการอัพโหลดหรือส่งลิงค์ระหว่างครูกับนักเรียนได้ เพราะฉะนั้น ทั้งครูและนักเรียนจะเห็นเอกสารตำราเรียนหน้าเดียวกัน แต่ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์

 

เมื่อวานเราได้ดูเบื้องหลังการสอนจาก webclassroom วันนี้พี่เเอร์เลยให้ชมตัวอย่างการสอนจากคอร์ส Grammar and Writing รับประกันเก่งการเขียนขึ้น 200% น้องเเพรเรียนการเขียน Essay (เรียงความ) จาก ่journal ค่ะ

Posted by Airrda ครูพี่เเอร์ on Tuesday, March 24, 2015

QUEST STUDY

QUEST STUDY E-LEARNING SYSTEM

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้นเรา  จึงจัดทำ ระบบ QUEST STUDY  ที่มาพร้อมโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้อย่างละเอียด ผลของการทดสอบหลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับต่างๆ ในระดับสากล เช่น TOEFL, IELTS และระดับอื่นๆ
นอกจากเนื้อหาการเรียนในระบบที่สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ ได้เน้นหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และครูคนไทยที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศอีกมากมาย
บทเรียนภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ใช้บทเรียนตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทางเควส ได้มุ่งเน้นพัฒนาการสูงสุดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้
- นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ในทุกสถานการณ์
- นักเรียนสามารถ พูดคุย, ปรึกษา และให้ความคิดเห็นกันในกลุ่มเรียน หรือ ในชั้นเดียวกัน เกี่ยวกับบทความจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสารสนเทศต่างๆ ทีมีบทบาทใน ศตวรรษ ที่ 21 โดยเฉพาะ สื่อจากอินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่างๆ
- สามารถสื่อสารโดยใช้ทักษะการเขียนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ มีประสิทธิภาพ

การเรียนในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า SELF

การเรียน SELF คือการเรียนแบบ on demand กับคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนเอง เช่น อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งหากเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ SELF จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะสามารถมาเรียนได้เมื่อมีเวลาว่าง หากสนใจสามารถทดลองเรียนได้ฟรี 2 ชั่วโมง

การเรียนแบบ SELF มีวิชาให้เลือกมากมาย เช่น SAT, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, GED, IGCSE โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิใช้ชั่วโมงเรียนได้ 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน แต่ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ เช่น วิชา CU-TEP มีจำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง หากลงทะเบียนไว้เมื่อ 1 ม.ค. สามารถเก็บชั่วโมงได้จนถึง 1 ก.ค. โดยระหว่างช่วง 6 เดือนนั้นยังใช้ชั่วโมงไปไม่ครบ 40 ชั่วโมง

Promotion ของ SELF

ระบบมีการจัดเตรียมแบบทดสอบความรู้และการประเมินผลไว้อย่างครบวงจร ด้วยโปรแกรมการประเมินผลการเรียนรู้อย่างละเอียดของสถาบัน จะช่วยให้การจัดทำรายงานผลคะแนนง่ายขึ้น โดยที่ระบบสามารถรายงานผลคะแนนของนักเรียนหลายๆคนพร้อมกันได้อย่างแม่นยำในเวลาที่จำกัด

ในทุกแง่มุมของการเรียนการสอน และมีการบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถสอดแทรกในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ ทั้งนี้ในการสอดแทรกสื่อดิจิตอลและ E-Learningในชีวิตประจำวันของนักเรียนจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียนมาให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ตรงตามจุดประสงค์ กล่าวคือ รู้ว่าใช้ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อไหร่ และใช้ยังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนต่างๆ

4

การเรียน online จากที่ไหนก็ได้ในโลก

การเรียน online คือการเรียนแบบล่าสุดที่ผู้เรียนสามารถ login เพื่อเรียนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Laptop, Tablet, Smart Phone ได้ทุกที่ในโลกหากมีสัญญาณ Internet 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •