น้องยูมิ

รัฐสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบ IELTS 6.5

About Me

ปี 2015 นี้น้องทั้งสามเรียน IELTS เเค่ 40 ชมครั้งเดียวกับพี่เกริกไปสอบครบจบครั้งเดียวเกิน band 6 รับรองครับไม่ที่อื่น อนาคตสดใสต้องเควส

ที่ Quest Language GED IELTS SAT TOEFL BMAT Homeschool