สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อแสดง แบบ Popup ได้

 Doctoral Degree Program

  • PBT / 550
  • CBT / 213
  • IBT / 79
  • BUU / 80%
  • IELTS / 6.0

Master Degree Program

  • PBT / 500
  • CBT / 173
  • IBT / 61
  • BUU / 60%
  • IELTS / 5.5