O-Level

Posted on Posted in Uncategorized

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

O-Level

O-Level คือ ระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร
 
General Certificate of Education: Ordinary Level (GCE O Level) คือระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร
 
ในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ตั้งแต่ Year 9 – Year 13  จะมีระบบการเรียนและการสอบระบบหนึ่งที่เรียกว่า General Certificate of Education (GCE) โดยเมื่อนักเรียนผ่านการเรียนช่วงประถมศึกษาจนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาแล้วนั้น จะต้องผ่านการเรียนและการสอบในระบบ GCE นี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยระบบ GCE แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ GCE O Level และ GCE A Level นั่นเองค่ะ โดยที่ GCE O Level จะเรียนและสอบในช่วง Year 10-11 และ GCE A Level จะเรียนและสอบในช่วง Year 12-13 ก่อนจะเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ

ต่อมาระบบ GCE O Level ในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ GCSE แทน ส่วนนอกสหราชอาณาจักรที่ใช้ระบบเดียวกับ GCSE จะเรียก IGCSE ทั้งนี้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ก็ยังมีหลายๆประเทศ ที่ยังคงใช้ระบบ GCE O Level อยู่ เช่น สิงคโปร์ บังกลาเทศ บรูไน มาเลเซีย ปากีสถาน ฮ่องกง ฯลฯ ซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็น GCSE หรือ O Level ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่เทียบเท่ากัน อยู่ในระดับเดียวกัน และรูปแบบหลายๆอย่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ

 

GCE O Level มีวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

GCE O Level นั้น มีมากกว่า 40 รายวิชาให้ได้เลือกศึกษากัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี กลุ่มวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นที่มีการจัดสอบแค่บางประเทศ วรรณกรรม กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคม ศาสนา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว หรือแม้แต่กลุ่มวิชาที่เกี่ยวศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี กีฬา การแสดง แฟชั่น และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นระบบการเรียนที่รองรับและตอบโจทย์กับนักเรียนได้อย่างรอบด้านจริงๆ ใครชอบแนวไหน สไตล์ไหน รับรองได้ว่ามีให้เรียนหมดค่ะ โดยผลสอบนั้นหากได้เกรด A B  C D E จะถือว่าสอบผ่าน ส่วนเกรด U ซึ่งย่อมากจาก Unclassified เป็นเกรดที่ถือว่ายังไม่ผ่านค่ะ

 

ในประเทศไทยเรา มีการเรียนและการสอบ GCE O Level หรือไม่

จริงๆแล้วในบ้านเราก็มีระบบการเรียนในลักษณะเดียวกับ GCE O Level อยู่เหมือนกันค่ะ แต่เราจะเรียกว่า IGCSE แทน ซึ่งก็วิวัฒนาการหรือถูกเปลี่ยนมาจาก GCE O Level ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียน Home School ที่เรียนระบบนี้ และเช่นเดียวกัน ระบบการศึกษาในประเทศไทยเอง ณ ปัจจุบันก็ได้มีการยกระดับให้มีความยากขึ้นจากเดิมพอสมควรค่ะ โดยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อนักเรียนสอบผ่านในระดับ IGCSE แล้วก็จะเทียบเท่ากับการจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งสามารถใช้เป็นวุฒิการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย แต่เมื่อปี 2016 ระบบการศึกษาในประเทศไทยเราได้ปรับเปลี่ยนไปให้นักเรียนที่สอบผ่านในระดับ IGCSE แล้ว มีการสอบในระดับ A-Level ต่อด้วยอีก 3 รายวิชาจึงจะสามารถเทียบเท่ากับการจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำไปสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ

 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ยังคงใช้ระบบ GCE O Level อย่างเต็มรูปแบบนั้นมีหลากหลายประเทศ แต่ที่เรามักคุ้นเคยกันดีคือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า The Singapore-Cambridge General Certificate of Education

 

Ordinary Level ซึ่งจะต้องสอบข้อสอบนี้ในระดับมัธยมศึกษา หลังจากสอบผ่านแล้ว หากต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนในระดับ Junior College หรือ Pre University เป็นเวลาประมาณ 2 ปี เพื่อสอบ GCE A Level (Singapore-Cambridge General of Education Advanced Level) เมื่อสอบผ่านจึงสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะคล้ายๆกับระบบ GCSE หรือ IGCSE ค่ะ

 

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270
02-115-0889 LINEID: questclub

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

QUEST ELITE

สาขาสีลม 139 ถนน ปัน, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เดิน 5 นาที BTS สุรศักดิ์
095-872-9633 LINEID: @questlanguage

Our Success