ภาษาอังกฤษสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษสำหรับการธนาคารและการเงิน
โอกาสและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิด AEC
ทำให้ความต้องการพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มสูงขึ้น
ธุรกิจของคุณจะสามารถขยายตัวออกไปในตลาดต่างชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดการกับคำขอของลูกค้าหรือยอดขายจากลูกค้าชาวต่างชาติ

ภาษาอังกฤษสำหรับการธนาคารและการเงิน

โอกาสและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิด AEC ทำให้ความต้องการพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจของคุณจะสามารถขยายตัวออกไปในตลาดต่างชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดการกับคำขอของลูกค้าหรือยอดขายจากลูกค้าชาวต่างชาติ

ภาพรวมหลักสูตร

To develop interpersonal skills for better support of customers anywhere in the world

To enhance listening skills and pronunciation for clearer, more efficient communication

To teach common expressions and terminology used across the finance and banking sectors

To increase your staff’s confidence when speaking and writing in English
Banking & Finance courses provide you the opportunity to improve English skills in all areas of your business. Whether that’s dealing with retail customers, arranging financing, negotiating sales, giving presentations, writing reports, or just sending well-written business emails.

การต้อนรับที่อบอุ่น

” ผู้เข้าร่วมอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่โมดูลการเรียนการสอนด้วยการเริ่มต้นการโต้ตอบที่ไม่ตึงเครียด “

พลังของคำ

” ทำความรู้จักกับศัพท์และและแก้ไขคำศัพท์ที่มีอยู่โดยมุ่งไปที่รูปแบบการปฏิบัติสำหรับบทเรียน ภาษาใหม่จะได้รับการแนะนำผ่านกิจกรรมการอ่าน “

มุ่งเน้นการสื่อสาร

” เรียนรู้ภาษาที่สามารถใช้งานได้และองค์ประกอบการสื่อสาร และเข้าใจวิธีการใส่มันลงไปในสื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่รวมไปถึงอีเมล, รายงานและเอกสารอื่นๆ “

การผลิต

” เรียนรู้ภาษาที่สามารถใช้งานได้และองค์ประกอบการสื่อสาร และเข้าใจวิธีการใส่มันลงไปในสื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่รวมไปถึงอีเมล, รายงานและเอกสารอื่นๆ “

การจำคำศัพท์

” ตรวจสอบและบูรณาการการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่โดยใช้กล่องการเรียนรู้ “

STUDY LIVE ONLINE

“BUSINESS”

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ทางเควสจึงจัดทำระบบ และโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้อย่างละเอียด ผลของการทดสอบหลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับต่างๆ  ทุกคลาสมีระบบบันทึกการเรียน Replay ของนักเรียนทุกคนดูได้ไม่จํากัดตลอดอายุคอร์ส