KU-EPT

ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เรียน KU-EPT แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

  Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

KU-EPT

KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ หรืออาจจะยื่นคะแนน TOEFL / IELTS เทียบเท่าการสอบ KU-EPT ได้ แต่หลายคนก็เลือกสอบ KU-EPT กันเสียมากกว่าเพราะหากเปรียบเทียบจากเนื้อหาและลักษณะการออกข้อสอบแล้ว KU-EPT ง่ายกว่าค่ะ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกัน

เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบ KU-EPT ที่ว่าเบากว่านั้น เขาสอบอะไรกันบ้าง

ข้อสอบ KU-EPT ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1. Structure Completion จำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น พาร์ท Sentence Completion 25 ข้อ และพาร์ท Cloze test 15 ข้อ ซึ่งใช้ทั้งทักษะด้านไวยกรณ์ (Grammar)
2. Reading Comprehension จำนวน 40 ข้อ

ข้อสอบ KU-EPT เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)

การสมัครสอบของข้อสอบ KU-EPT
1. ทำการลงทะเบียนก่อนด้วยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับอีเมลที่มีลิงค์ให้เราคลิกยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน ให้ทำการยืนยันให้เรียบร้อย
3. ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสมัครสอบ ให้ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จะมีตารางที่แสดงรอบการรับสมัครต่างๆ
4. กรอกอีเมล และคลิกดำเนินการ ระบบจะแสดงใบชำระเงินค่าสมัครสอบ คลิกรูป Printer เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
5. นำใบชำระเงินที่ได้มาไปชำระค่าลงทะเบียนสอบได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
6. หลังจากนั้นทางศูนย์ฯ จะมีอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ/หมายเลขสอบให้ทราบ