Select Your Favourite
Category And Start Learning.

ศูนย์สอบ BMAT ในประเทศไทย

BMAT

BMAT ในประเทศไทย
ใครที่กำลังเตรียมสอบ BMAT ต้องรู้!!!!

แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)
แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)

แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์

A10S
แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)