ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์

เพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่องานทางการแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรรม ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารและคำศัพท์เฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมั่นใจ

เรียน Medical แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

  Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์

เพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่องานทางการแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรรม ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการสื่อสารและคำศัพท์เฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมั่นใจ  กับหลักสูตร Language of Medicine

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์ เหมาะสำหรับใคร

Language of Medicine เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาแพทย์ นักเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าเรียนแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยสถาบัน ฯ ที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักร

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับแพทย์ เรียนอะไรบ้าง และต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอย่างไร

เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางในแวดวงการแพทย์
เรียนรู้การใช้ประโยคและไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์ เช่นการซักประวัติคนไข้
การวิเคราะห์อาการ การให้คำแนะนำคนไข้ การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
สัมผัสชีวิตนักศึกษาแพทย์ในสหราชอาณาจักร ผ่านการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำ
โปรแกรมทัศนศึกษาเพื่อสังเกตและเรียนรู้การทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำในสหราชอาณาจักร
ทดลองสอบ PLAB ข้อสอบสำหรับขอรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในสหราชอาณาจักรกับ Examiner ที่ได้รับการรับรอง

Language of Medicine ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร

หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ แต่สามารถเพิ่ม-ลดระยะเวลาเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถเลือกเดินทางไปเรียนเป็นกลุ่ม หรือแบบเดี่ยวก็ได้

PREVIEW A LIVE CLASS

“Medicine”

ตัวอย่างการสอนของหลักสูตร

PREVIEW A LIVE CLASS

“Medicine”

วัดความเข้าใจด้วยเเบบทดสอบของหลักสูตรเเพทย์ของจุฬาฯเเละ University of Texas คลาส Language of Medicine สอนสดออนไลน์เรามาทวนรากศัพท์เเบบได้ใช้จริงในสายการเเพทย์เเละพี่เคิร์กยินดีกับน้องอาทด้วยนะครับติด มช เเพทย์ผ่าน interview ติดโคต้าอย่างเป็นทางการเเล้ว เก่งมัก