MUIC

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ต้องการเรียนวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มมากขึ้นตาม ไปด้วย เพราะความได้เปรียบในเรื่องของภาษา และสำหรับใครๆ หลายๆ คนที่จุดมุ่งหมายอาจก้าวไปไกลกว่า นั้นและเล็ง เห็นแล้วว่าเรื่องของภาษาจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาใน วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) TOEFL-MUIC คือต้องเตรียม

เรียน MUIC แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

  Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

MUIC

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ต้องการเรียนวิทยาลัยนานาชาติเพิ่มมากขึ้นตาม ไปด้วย เพราะความได้เปรียบในเรื่องของภาษา และสำหรับใครๆ หลายๆ คนที่จุดมุ่งหมายอาจก้าวไปไกลกว่า นั้นและเล็ง เห็นแล้วว่าเรื่องของภาษาจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาใน วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จึงต้องขับเคี่ยวและเตรียมพร้อมกันอย่างจริงจัง เต็มที่กับการเรียนเสริมด้วยคอร์ส ติว MUIC และไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดให้คุณ! TOEFL+MATH MUIC คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College หรือ MUIC)

Brush Up Class

คือคลาสปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยอาจารย์จะปูพื้นฐานเนื้อหาตั้งแต่แรกพร้อมทั้งการทำฝึกทำแบบฝึกหัด step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเมื่อผ่านในคลาสนี้แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการติวแบบเข้มข้นในหลักสูตรถัดไป

Regular Class

คือคลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ MUIC ที่เน้นการเจาะลึก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบรวมทั้งการตะลุยคลังข้อสอบเก่า (past-papers) กว่า 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำ Mock test หรือการสอบเสมือนจริง ทั้ง 2 ส่วน คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีกด้วย