MUIDS

MUIDS จะมีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักที่มีความจำเป็น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเรียน เช่น รายวิชาเกี่ยวธุรกิจ แพทย์ เป็นต้น สำหรับหลักสูตร Advanced Placement (AP) ก็ยังคงมีเช่นกัน

เรียน MUIDS แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

  Live Online Classes

จัดตารางเรียนสด สุดexclusive ที่สถาบันและชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Classes

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Learnchat Classes

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone,

Tablet หรือ

คอมพิวเตอร์ จาก

ที่ไหนก็ได้บนโลก

MUIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School MUIDS)  เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนโรงเรียนนานาชาติทั่วไป มีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และยังมีการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เข้ามาด้วย

MUIDS มีการเรียนการสอนอย่างไร

MUIDS จะมีการเรียนการสอนทั้งในวิชาหลักที่มีความจำเป็น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี พลศึกษา และศิลปะ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาตามสาขาอาชีพต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเรียน เช่น รายวิชาเกี่ยวธุรกิจ แพทย์ เป็นต้น สำหรับหลักสูตร Advanced Placement (AP) ก็ยังคงมีเช่นกัน

ครูที่สอนเป็นชาวต่างชาติสินทั้งหมดเลยหรือไม่

ครูผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, อินเดีย, จีน, เม็กซิโก, และบังคลาเทศ ซึ่งกว่าร้อยละห้าสิบจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี

โรงเรียนมีเครื่องแบบ (uniforms)ประจำโรงเรียนหรือไม่

MUIDS เป็นโรงเรียนที่มีเครื่องแบบ (uniforms) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน ทั้งชุดนักเรียนปกติและชุดที่ใส่สำหรับเรียนพลศึกษา ซึ่งสามารถศึกษารูปแบบได้จากเว็บไซต์ของ MUIDS ได้โดยตรง

หากอยากเรียนที่ MUIDS ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเรียนที่ MUIDS จะต้องผ่านการจัดสอบของทางโรงเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า Essay Writing, MAP Test ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และสุดท้ายคือการสอบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบทั้งหมดนี้จะแบ่งทดสอบเป็น 2 วัน วันแรกน้องๆจะได้สอบ TOEFL Exam และ Essay Writing ก่อน ส่วนวันที่สองจะได้สอบ MAP Test และ Interview โดยการสอบแต่ละวิชามีเกณฑ์คะแนนการผ่าน ดังนี้ค่ะ สำหรับ TOEFL Exam จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน, Essay Writing ไม่ต่ำกว่า 2.8 จาก 4 คะแนน, MAP Test ไม่ต่ำกว่า 9 จาก 12 คะแนน และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่า 2.8 จาก 4 คะแนน

หากเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนมีเงื่อนไขในการจบการศึกษาอย่างไรบ้าง

ผู้ที่จะจบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ อย่างน้อย 81 หน่วยกิต มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทำโครงการสำหรับนักเรียนชั้นปีสุดท้ายสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ครบ 100 ชั่วโมง และมีการจัดทำกิจกรรมบริการชุมชน 20 ชั่วโมงต่อปี และอื่นๆที่ทางโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติม

ค่าเทอมของ MUIDS ประมาณเท่าไหร่

หากรวมค่าใช้จ่ายแบบเบ็ดเสร็จแล้ว ทั้งค่าเทอมและค่าเกี่ยวเนื่องอื่นๆ จะอยู่ประมาณปีละ 550,000 บาท แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนค่ะ

อยากเตรียมตัวเข้า MUIDS ต้องทำอย่างไร

จากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่า การจะเข้าเรียนที่ MUIDS ต้องผ่านการทดสอบอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น TOEFL Exam, Essay Writing , MAP Test และ Interview เรียกได้ว่าต้องเก่งรอบด้าน ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ น้องๆคนไหนที่ไม่ค่อยถนัดวิชาเหล่านี้ต้องเร่งมือหน่อยแล้วค่ะ ทางสถาบันมีคอร์สเรียนตัวต่อตัว สอนกันสดๆ ติวกันแบบเน้นๆ อ่อนตรงไหน ไม่ถนัดเรื่องอะไร ก็สามารถพัฒนาได้อย่างถูกจุด พร้อมหรือยังที่จะโบยบินไปหาความฝัน