Select Your Favourite
Category And Start Learning.

YOUNG | PRE IELTS

คอร์สเรียน PRE-IELTS คอร์สเร่งรัดที่พัฒนาพิเศษสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แน่นและไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความไม่มั่นใจ คอร์สนี้จะมีการรื้อฟื้นและปูพื้นฐาน

เรียน YOUNG | PRE IELTS แบบไหน?

4 รูปแบบการเรียนรู้

Private Class

จัดตารางเรียนสด สุด exclusive ที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

Live Online Class

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat Class

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

YOUNG | PRE IELTS

คอร์ส IELTS Pre-intermediate เป็นคอร์สเรียนระดับแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ของเรา ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ที่จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และออกแบบแผนการเรียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ร่วมกับการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคที่สำคัญต่อการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

ลงลึกยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ สำหรับเตรียมสอบ IELTS
เพิ่มคลังคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆของ IELTS เช่น การเงิน วัฒนธรรมและศิลปะ และการสื่อสารและภาษา
เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล

ผลการเรียนรู้

เรียนรู้เทคนิคและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด
กระตุ้นความมั่นใจสูงสุด เตรียมความพร้อมเต็มที่ในวันสอบจริง
เพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้น สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

Course information

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คอร์ส IELTS Pre-intermediate มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบและให้ได้มาซึ่งคะแนนที่ผู้เรียนพึงพอใจ ทั้งสำหรับข้อสอบ IELTS และ IELTS UKVI

Our
Community