น้องปอน

ACSP ม6 ติด สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ธรรมศาสตร์

About Me

ศิษย์เอกด้านความตั้งใจทั้งสองมา Say Hello พี่เเอร์เเล้วค่าดีใจจังซ้ายสอบติด BUIC IELTS level 5 ขวาเอนติด ธรรมศาสตร์ซะเเล้ว พี่เเอร์ปลื้ม เก่งไม่เก่งไม่สำคัญที่เควสพาไปถึงที่หมายเเบบฟิน