แหล่งข้อมูลการสอบ GED ในไทย

FAQS

GED

GED คือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับม. ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา มีข้อสอบ 4 วิชา หากสอบผ่านทั้งหมดสามารถนำผลสอบ GED ไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ในไทย มีศูนย์สอบ GED ที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 5 แห่ง โดยสมัครสอบผ่าน www.ged.com ซึ่งเปิดสอบตลอดปี
ค่าสอบวิชาละ $75 (ประมาณ 2,300 บาท)

ข้อมูล GED Questions

ข้อเสียของ GED มีไหม ?

GED เป็นการศึกษานอกระบบ ซึ่งเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าเรียนภาคปกติได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อนักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบปกติให้ความสนใจมาสอบ GED จะมีข้อเสียเปรียบ ดังนี้

– ความรู้ด้านวิชาการไม่แน่นเท่าการเรียนตามหลักสูตรม.ปลาย 3 ปี จะมีความลำบากในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (แต่จะได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษแทน)
– ข้อสอบวิชา Language Arts, Reading และ Social Studies ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล
– ผู้ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษไม่ดี จะต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างนาน

…สรุปก็คือ สิ่งต่างๆในโลกนี้มักจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่เสมอ แต่อย่างน้อย GED ก็เปิดโอกาสให้น้องๆหลายคนมีทางเลือกที่มากขึ้น จากประสบการณ์ 24 ปีของ QUEsT พบว่าน้องๆที่มาสอบ GED มักจะมีลักษณะดังนี้

– กลับมาจาก Exchange Program โดยไปต่างประเทศตอนม.5 เมื่อกลับมาจึงต้องการเรียนม.6 พร้อมเพื่อนๆแต่โรงเรียนไม่อนุญาต (และไม่อยากไปเรียนกับน้องๆ) จึงมาสอบ GED เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปเลย
– เรียนจบระดับ High School จากต่างประเทศ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง กระทรวงศึกษาไม่รับเทียบวุฒิให้ (เช่น เรียนจบจริงแต่หน่วยกิตได้ไม่มากพอตามที่กระทรวงฯจะรับเทียบวุฒิให้)
– เรียนจบจากโรงเรียนนานาชาติในไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่รับรองคุณวุฒิ จึงต้องมาสอบ GED
– ต้องการสอบ GED เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเพื่อนๆ (มีทั้งนักเรียนจากโรงเรียนไทยและนานาชาติ) เพราะการสอบ GED หมายถึงจบระดับชั้นม.ปลาย ดังนั้นในกรณีของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาไทย นักเรียนที่สอบผ่าน GED จึงมีสิทธิสอบข้อสอบต่างๆที่ “สงวนสิทธิ” ให้กับนักเรียนม.6 เท่านั้น เช่น GAT/ PAT/ 9 วิชาสามัญ/ O-NET/ ข้อสอบ admission ต่างๆ
– นักเรียน Home School

GED Diploma ออกโดยรัฐใด ?

หน่วยงานที่ออกเอกสาร GED ให้สำหรับผู้สอบที่สอบนอกสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปคือ Government of the District of Columbia (Washington, D.C.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่มีใบ GED Diploma จาก District of Columbia สามารถนำไปสมัครสอบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องทำการเทียบวุฒิ

สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับผู้ที่ต้องการ Paper Diploma และ Paper Transcript มีดังนี้

1. รออย่างน้อย 2 อาทิตย์ หรือจนกว่าจะได้อีเมลย์ GED Diploma and Transcipt จาก GED Testing Service ถัดจากนั้นจึงจะสามารถ Order เอกสารได้
2. GED Transcript and Diploma ใบละ 15 USD
3. บริการส่งเอกสารมี 2 แบบให้เลือก คือ
3.1 United State Postal Service (USPS) เอกสารจะส่งถึงบ้านประมาณ 14 วัน และมีโอกาสหายประมาณ 5% (ในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้ว)
3.2 FedEx จะมีค่าบริการเพิ่มใบละ 40 USD เอกสารจะส่งถึงบ้านประมาณ 5 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์)

ทำอย่างไรจึงจะได้ Paper Diploma และ Paper Transcript

เนื่องจากปัจจุบัน GED Testing Service ไม่ได้ส่ง Paper Diploma และ Transcript แล้ว มีเฉพาะ E-Diploma และ E-Transcript เท่านั้น หากผู้สอบต้องการ Paper Diploma และ Transcript จะต้องสั่งเอกสารเพิ่มเติมเอง (มีค่าใช้จ่าย)

สอบผ่านแล้ว เมื่อไหร่จะได้ paper Diploma และ Paper Transcript

เมื่อสอบผ่านแล้ว ผู้เข้าสอบต้องรอประมาณ 2 อาทิตย์ หรือน้อยกว่านั้นจะได้รับอีเมลย์ E-Diploma และ E-Transcript จาก GED Testing Service
E-Diploma and E-Transcript ผู้เข้าสอบมีสิทธิ Download ได้ 7 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ทาง GED Testing Service กำหนดเอาไว้
โดยส่วนตัว (ผู้เขียน) ผู้เข้าสอบควรดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ เผื่อได้ใช้ส่งไปสมัครเรียนต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

เปลี่ยนวันสอบ GED ได้ไหม ?

การเปลี่ยนวันสอบ สามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเปลี่ยนก่อนถึงเวลาสอบ 24 ชั่วโมง ส่วนการยกเลิกสอบนั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคืนค่าสอบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตที่ใช้สมัครสอบ แต่ต้องยกเลิกก่อนถึงเวลาสอบ 24 ชั่วโมง

ประเทศไทยสอบที่ไหน ?

สถานที่สอบ GED ในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ที่ ดังนี้
1. Paradigm: ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม กทม. 092 063 5599
2. Pearson Professional Centers: BB Building, ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กทม. 02 664 3563
3. Movaci Technology: 420/11-13 ถนนช้างคลาน  อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 053 920 555
4. Thabyay Education: อ.แม่สอด จ.ตาก
5. Phuket Academic Language School: 66/19 ถนนวิจิตรสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สมัครสอบ GED ที่ไหน ?

การสมัครสอบ GED ผู้เข้าสอบต้องไปเว็ปไซต์ www.ged.com เพื่อเข้าสร้าง Account ถัดจากนั้นจึงสามารถจัดตารางสอบได้
ข้อควรระวังในการสร้าง Account มีดังนี้
– ชื่อ-นามสกุล และวัน เดือน ปีเกิด ต้องเหมือนกับเอกสารแสดงตัวที่นำไปสนามสอบ (บัตรประชาชนหรือ Passport)
– เลือกสถานที่สอบ ผู้เข้าสอบต้องเลือก “ Other countries และให้เลือก International”

ค่าใช้จ่ายของ GED มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายของการสอบ GED แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
– ค่าสอบวิชาละ 75 USD
– ค่าใบ GED Diploma and Transcript ใบละ 15 USD

การชำระค่าสอบและค่าเอกสาร จะเป็นการชำระด้วยหมายเลขบัตรเครดิต โดยคีย์ข้อมูลเข้าไป ในเวปไซต์ www.ged.com

การสอบซ่อม หรือการสอบเพื่อต้องการให้ได้คะแนนเพิ่ม ต้องเว้นระยะเวลากี่วัน ?

การสอบซ่อมและการสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าเดิม หากเป็นการสอบครั้งที่ 2 และ 3 ในแต่ละวิชา ผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบได้เลย แต่การสอบครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ผู้สอบจะต้องเว้นระยะห่างจากการสอบครั้งที่แล้วไม่ต่ำกว่า 60 วัน แต่ผู้สอบเองก็ต้องพิจารณาถึงตัวเองด้วยว่า จะสามารถสอบผ่านหรือไม่?

การสอบ GED ให้ผ่านมีรายละเอียดดังนี้

“ทุกวิชามี Scale ตั้งแต่ 100 ถึง 200 คะแนน ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 145 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านและได้รับ GED Diploma and Transcript ซึ่งเอกสาร 2 อย่างนี้จะต้องทำการ Request ในระบบหลังจากสอบผ่านแล้ว มิฉะนั้นจะไม่มีเอกสารใดๆส่งมา”

GED มีสอบวิชาอะไรบ้าง ?

GED มีสอบทั้งหมด 4 วิชา ดังนี้
1. Mathematics Reasoning
2. Social Studies
3. Science
4. Reasoning Through Language Arts (RLA)
แต่ละวิชาจะมีคำถาม 30-50 คำถาม โดยเป็นตัวเลือกตอบ (Choice) เกือบทั้งหมด ส่วนวิชา Reasoning Through Language Arts จะมีการให้เขียน Essay ด้วย

QUEST เหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

QUEST เหมือนกับสถาบันอื่นคือให้ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษแก่ นักเรียนแต่สิ่งที่แตกต่างคือ คุณจะได้เรียนแบบสดออนไลน์ผ่าน Virtual Classrom พร้อมด้วย วีดีโอคอล Whiteboard สดออนไลน์ Screen Share Live เเละ อัดวีดีโดการเรียนเพื่อทบทวนทุกคาบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สดทุกคลาส เห็นหน้ากัน พูดโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้เรายังพัฒนาหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสอบติดจริง 100% รับรองผล อีกทั้งเรายังมีทีมที่ปรึกษาที่คอยดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง อยู่บ้านก็เรียนได้ เพราะเรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต
การที่นักเรียนคุ้นเคยกับขนาดของห้องเรียนที่เล็กกว่าทำให้เกิดการเรียนรู้และความกล้าในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Participation) ซึ่งจำเป็นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและในการทำงานในอนาคตต่อไป
การเรียนการสอนเป็นการเน้นการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจาก Past Papers ซึ่งทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง ในการเรียนนั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินผลเป็นระยะตั้งแต่ Pre-Test เมื่อก่อนเข้าเรียน, Unit Test ระหว่างเรียน และ Post-Test เมื่อเรียนจบแล้ว ทำให้ประเมินพัฒนาการเรียนของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ผู้วางหลักสูตรการเรียนนั้นมีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษามากว่า 20 ปี

QUEST GED น่าเชื่อถือแค่ไหน ?

เควส เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบัณฑิตจากอเมริกาเพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ในระดับต่างๆให้แก่สังคมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองของนักเรียน
ที่สุดของนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่!!! เรียนจากที่บ้านได้ทั้งคอร์ส สอนภาษาและวิชาการต่างๆผ่านระบบออนไลน์เเบบสด (real-time) เเละ E-Learning เพื่อให้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ทางเควสจึงจัดทำระบบ และโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้อย่างละเอียด ผลของการทดสอบหลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับต่างๆ ในระดับสากล เช่น IELTS SAT TOEFL GED RMIT CU-TEP CU-AAT TU-GET โดยเปิดสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวและหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น Conversation และ Writing นอกจากนี้สถาบันฯ ยังให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมช่วยสมัครสอบ และติดตามผลใบประกาศนียบัตรให้อีกด้วย โดยเฉพาะผลสอบ GED
จากความตั้งใจของกลุ่มผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาระดับสูงของประเทศที่ต้องการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสูงสุด ทำให้การพัฒนาและควบคุมคุณภาพในการสอนนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวด หลักฐานที่เห็นได้ชัดคือจำนวนนักเรียนที่เคยเรียนกับเรา นั้นสามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Oxford, University of Cambridge, University of St Andrews, Harvard University, Stanford University, MIT, University of Pennsylvania, Brown University, Boston University, UCLA, George Washington University, University of Minnesota – Twin Cities, and Indiana University – Bloomington.

GED ในไทย

การยื่น GED Thai

GED อินเตอร์

การยื่น GED Inter

GED FAQs

GED SIM